De volgende leveranciers vanuit de visserij sector doen mee: